Doradztwo zawodowe


Rekrutacja na studia podyplomowe

Dokumenty rekrutacyjne

  1. Zgłoszenie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz

Zgłoszenie na studia przez instytucję

  1. Zgłoszenie na studia przez instytucję

 


Studia są odpowiedzą na obecne zmiany rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług w obszarze poradnictwa zawodowego.

Program studiów zgodny jest z wymaganiami w zakresie poradnictwa zawodowego i pracy doradcy zawodowego zawartymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149), rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Terminy zjazdów: piątek i sobota

Ilość zjazdów: 10

Adresatami studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe są wszyscy absolwenci wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności ukończonych studiów, posiadający tytuł zawodowy: inżyniera, licencjata lub magistra.

Oferujemy:

  • nowoczesne programy nauczania,
  • koordynatora – opiekuna kierunku,
  • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
  • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty,
  • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
  • dogodny, ratalny system płatności,
  • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

MENU KIERUNKU

Program studiów podyplomowych
Materiały do pobrania

Kadra
Egzamin dyplomowy

 

Terminy zjazdów III edycja:

Harmonogram zjazdów