Doradztwo zawodowe


Rekrutacja na studia podyplomowe

REKRUTACJA 2018/2019

Opłaty i numer konta


Studia są odpowiedzą na obecne zmiany rynku pracy i rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług w obszarze poradnictwa zawodowego.

Program studiów zgodny jest z wymaganiami w zakresie poradnictwa zawodowego i pracy doradcy zawodowego zawartymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149), rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Terminy zjazdów: piątek i sobota

Ilość zjazdów: 10

Adresatami studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe są wszyscy absolwenci wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności ukończonych studiów, posiadający tytuł zawodowy: inżyniera, licencjata lub magistra.

Oferujemy:

  • nowoczesne programy nauczania,
  • koordynatora – opiekuna kierunku,
  • wykładowców z doświadczeniem praktycznym (wiedza ekspercka),
  • interaktywną formę zajęć – case studies, warsztaty,
  • przyjazną dla uczestnika organizacja studiów,
  • dogodny, ratalny system płatności,
  • wsparcie doradcy edukacyjnego – fachowe wsparcie w zakresie kierunku studiów, planowania kariery zawodowej czy własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

MENU KIERUNKU

Program studiów podyplomowych
Materiały do pobrania

Kadra
Egzamin dyplomowy

 

Terminy zjazdów III edycja:

Harmonogram zjazdów