Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021, zapraszamy do logowania się w systemie eRekrutacja

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 1. Ankieta osobowa (dokument generuje system zapisów online, następnie wydrukuj i podpisz)
 2. Kserokopia świadectwa dojrzałości
 3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury)
 4. Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości)
 5. 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 6. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni

  WPISOWE 2020/2021:
  KOSMETOLOGIA 85 zł
  ZARZĄDZANIE 85zł – 0zł

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin

10. Dowód osobisty do wglądu

W związku zaistniałą sytuacją zapisz się na studia bez wychodzenia z domu,  sprawnie i bezpiecznie. W pierwszej kolejności zrekrutuj się online wypełniając wszystkie wymagane pola w ankiecie osobowej. Następnie skompletuj dokumenty, opłać wpisowe i wyślij do nas dokumenty Pocztą Polską lub kurierem. Oryginały świadectw oraz dowód osobisty  do wglądu w chwili podpisywania umowy określającej warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA KROK PO KROKU

Instrukcja studia I stopnia:

KROK 1.

Wybierz studia i zapisz się online

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA WPISOWE I CZESNE

KOSMETOLOGIA, ZARZĄDZANIE

Warunkiem przyjęcia na wybrany kierunek jest przesłanie kompletu dokumentów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 2.

Skompletuj dokumenty

 • Ankieta osobowa (dokument generuje system zapisów online, następnie wydrukuj i podpisz)
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury)
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości)
 • 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni

KROK 3.

Wyślij dokumenty pocztą lub kurierem do Biura Rekrutacji, w terminie do 14 dni od daty rejestracji online (Rektorat pokój 112)


ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia odpisu aktu małżeńska (w przypadku innego nazwiska na dyplomie)
 • 2 fotografie ( format legitymacyjny)
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej:

Rachunek bankowy: 22 1240 1864 1111 0000 2205 8805
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
Adama Mickiewicza 47
70-385 Szczecin
„z dopiskiem studia podyplomowe”

DOKUMENTY DO POBRANIA :

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

OPŁATY:

 • czesne płatne jednorazowo -2 200,00 zł.
 • czesne płatne w dwóch ratach (semestralnie) 1125,00 zł. x 2 raty – kwota łączna 2 250,00 zł.
 • czesne płatne w 7 ratach po 330,00 zł. – kwota łączna 2310,00 zł