Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Nowy kierunek studiów: PEDAGOGIKA w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie nadania uprawnień Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie do prowadzenia kształcenia na kierunku „pedagogika” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia tj. 25 czerwca br. Kształcenie będzie odbywało się w systemie stacjonarnym/dziennym oraz niestacjonarnym/zaocznym.

Wiodącą specjalnością na tym kierunku będzie specjalność o nazwie „Asystent Seniora”.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!!!