W zawiązku z sezonem urlopowym Dziekanat Nauk Zintegrowanych będzie zamknięty w dniach od 27.07 do 18 .08.

Informacji dotyczących rekrutacji na studia udziela Dział Rekrutacji.