Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Bilety na festiwal

Dzięki uprzejmości Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Pana Daniela Wacinkiewicza dla naszych studentów mamy pulę biletów na tegoroczny Festiwal Młodych Talentów, który będzie miał miejsce w dniu 1 października 2022 roku o godzinie 18.00 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

Odbiór biletów w Rektoracie uczelni,

Serdecznie zapraszamy!