Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Uwaga studentki I rok Kosmetologia – studia niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z przedmiotu MIKROBIOLOGIA  – dr Katarzyna Klapczyńska oraz  ( zaległe wpisy do indeksów i konsultacje)

w dniu 22 luty 2019 godz. 15.00 , budynek WSIE