Zapraszamy uczniów i nauczycieli EUROSPEC do udziału w Projekcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia EUROSPEC poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia”. Szczegóły rekrutacji i udziału w Projekcie znajdują się w Regulaminie.

Rekrutacja trwa od 1 kwietnia 2019 r. i ma charakter ciągły tj. zostanie zakończona w momencie zrekrutowania założonej w Projekcie liczby uczestników tj. 30 uczniów i 6 nauczycieli.

Zapraszamy.

Regulamin projektu – pobierz plik

Formularz aplikacyjny dla uczniów – pobierz plik

Formularz aplikacyjny dla uczniów (wersja WORD) – pobierz plik

Formularz aplikacyjny dla nauczycieli – pobierz plik

Formularz aplikacyjny dla nauczycieli (wersja WORD) – pobierz plik

Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz plik