Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer oraz dostosowanie wiedzy i umiejętności do potrzeb pracodawców u 30 uczniów oraz wzbogacenie 2 nauczycieli o aktualną wiedzę praktyczną, która wpłynie na ich kompetencje dydaktyczne i poprawę jakości szkolnego doradztwa zawodowego w ujęciu podejmowania wspólnych działań szkół, przedsiębiorstw i pracodawców (w tym też ich pracowników) w okresie 01.05.19r. – 31.01.2020r. Uczestnicy projektu (UP) to 30 uczniów (5K 25M) oraz 2 nauczycieli (1K 1M), zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego (WZ). Organizacja ścieżki projektowej odbędzie się równocześnie w dwóch grupach.

Etapy: Zostaną wyposażone sale do zajęć praktycznych dla kierunku fryzjer i fotograf. Następnie nauczyciele odbędą staże zawodowe, celem poznania metod i treści nauczania przydatnych na rynku pracy.

Uczniowie wezmą udział w kursach w wyniku których nabędą dodatkowe kwalifikacje. W wakacje wezmą udział w praktykach zawodowych, a w następnym roku szkolnym wezmą udział w doradztwie zawodowo – edukacyjnym i warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorców.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

  1. Kształcenie praktyczne nauczycieli w przedsiębiorstwach – 25 dni stażowych (150 godz.) w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie, możliwie jak najbardziej zbliżone do tematyki prowadzonych zajęć.
  2. Kurs WIZAŻU DLA KIERUNKU FRYZJER – kurs obejmuje program 150 godzin zajęć (100 praktycznych i 50 godz. teoretycznych), kończy się Egzaminem Czeladniczym w zakresie: wizażystka/stylistka.
  3. Kurs GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA KIERUNKU FOTOGRAF – kurs obejmuje program 150 godzin zajęć, kończy się Egzaminem i możliwością zdobycia certyfikatu ECDL PROFILE w zakresie podstaw pracy przy komputerze, podstaw pracy w sieci, edycji obrazów, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.
  4. Praktyki zawodowe dla uczniów – praktyki odbywać się będą w wakacje, po zakończeniu nauki w klasie 1 na kierunku Fryzjer i Fotograf.
  5. Warsztaty dla uczniów z działalności gospodarczej organizowane u pracodawców i przedsiębiorców (40h) – podczas zajęć uczniowie nabędą kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania w sposób praktyczny, powiązany z zawodem. Celem warsztatów będzie zapoznanie uczniów z problematyką prawnych podstaw zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej, praktyczną wiedzą z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz obowiązkami przedsiębiorcy. Zaakcentowane zostaną praktyczne umiejętności w zakresie zakładania działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz cechy osoby przedsiębiorczej.
  6. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE – Doradztwo obejmować będzie ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, planowanie ścieżki kariery zawodowej, ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Indywidualne rozmowy pozwolą uczniom zaplanować rozwój zawodowy zgodny z ich predyspozycjami i aktualnymi tendencjami rynku pracy.
  7. Wyposażenie Sali na zajęcia praktyczne dla kierunku fryzjer
  8. Wyposażenie Sali na zajęcia praktyczne dla kierunku fotograf