Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Kosmetologia na WSIE

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej.

W dniu 7 grudnia 2017 roku Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA. Bardzo nam miło, że doceniono nasze starania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jako jedynej zachodniopomorskiej uczelni przyznano uprawnienia do kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA przyszłych licencjatów.

Serdecznie zapraszamy, nabór na studia rusza już w styczniu 2018 roku.

Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: DSW.WNN.6022.103.4.2017.AN z dnia 2017-12-07.