dr Katarzyna Jakubowska

Kadra

Ukończyła studia stacjonarne magisterskie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zdobywała doświadczenie zajmując stanowiska asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy. Doświadczenie z zakresu kosmetologii zdobywała pracując jako wykładowca i opiekun Koła Naukowego Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie, prowadząc moduł przedmiotowy: Chemia i receptura kosmetyczna. Czynnie uczestniczyła i współorganizowała naukowe konferencje oraz jest autorem i współautorem prac z zakresu nauk medycznych. Dodatkowo pełniła funkcje promotora i recenzenta prac licencjackich oraz magisterskich na specjalizacjach: kosmetologia ogólna, wizaż, podologia. Związana z Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej od momentu powstania kierunku Kosmetologia jako wykładowca.
Przedmiot zainteresowań badawczych: opracowywanie i analizowanie śladowych zawartości substancji w materiale biologicznym. W badaniach naukowych wykorzystuje metodę HPLC jak również inne metody badawcze w tym: spektometrię atomowej absorpcji, chromatografię gazową, fluorymetrię oraz spektrofotometrię.
Zainteresowania: bliskie i dalekie podróże, poznawanie różnych kultur oraz mniej lub bardziej znanych atrakcji turystycznych innych państw, ogrodnictwo, sport, w szczególności narciarstwo alpejskie i biegowe.
Pani Doktor posiada umiejętności organizowania pracy dydaktycznej i różnych form aktywności studentów, rozbudzania ciekawości i rozwijania zainteresowań oraz stymulowania do samorozwoju.