dr n. med. Agnieszka Wierzbicka

Kadra

Absolwentka II LO w Szczecinie – profil biologiczno-chemiczny, następnie Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Przyrodniczych (praca magisterska z dziedziny anatomii i antropometrii), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (uzyskany tytuł naukowy doktora nauk medycznych – badania wykonane na Oddziale Dializoterapii Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie), Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy (diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna), Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie (Dietetyka i Żywienie Człowieka).
Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego pod patronatem MNiSW.
W latach 2003-2009 pracownik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie – chemia i biologia (genetyka) kryminalistyczna, od 2009 roku – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie na stanowisku asystenta. Członek PTDL. Uczestniczka wielu krajowych i zagranicznych konferencji medycznych. Oficer WP. Wykładowca WSKiPZ (istniejące do 2015) oraz obecnie WSB Szczecin, adiunkt WSIE Szczecin.
Zainteresowania: nauka, medycyna, przyroda, literatura, ekologia, podróże. Miłośniczka zwierząt.
Pani Agnieszka kilkukrotnie prowadziła wykład Inauguracyjny na Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego WSIE m.in. „ Higiena XX wieku”, który zapadł w pamięci niejednemu studentowi. Kolejny wykładowca praktyk z duża dawką uśmiechu. Panią Agnieszkę spotkacie na zajęciach z przedmiotów:
Żywienie człowieka, Toksykologia, Nutrikosmetyki, Genetyka, Higiena, Zapobieganie Zakażeniem, Immunologia.