Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Organizacja roku akademickiego

Komunikat dotyczący organizacji kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021 📃

Nauka w semestrze zimowym 2020/21 odbywać się będzie w systemie mieszanym tzn:🔹 od 1 października 2020 roku wykłady  i ćwiczenia  stanowiące 50% liczby punktów ECTS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 sierpnia 2020 roku ( Na podstawie art.81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DzU.z 2020 r. poz. 85, 374, 695,875 i 1086)  będą prowadzone w formie online (zdalnie)
🔹 zajęcia z przedmiotów praktycznych (ćwiczenia, laboratoria) odbywać się będą metodą tradycyjną w formie kontaktu bezpośredniego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa społecznego

🔹 studenci  rozpoczynający kształcenie  powinni wziąć udział w zajęciach adaptacyjnych online – których data zostanie wyznaczona.
🔹
studenci przybywający na zajęcia praktyczne do uczelni  powinni zachować normy bezpieczeństwa tzn. przybywać bez objawów chorób, w maskach i rękawiczkach.  Przed przystąpieniem do zajęć będą wymagane zgody  i potwierdzenie zasad udziału w zajęciach oraz mierzona będzie temperatura.

Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w drugim tygodniu września 2020 roku.

Link do rozporządzenia.