Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Pracownik Administracyjny Sekretariatu

Centralne Biuro Antykorupcyjne poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku

 Pracownik Administracyjny Sekretariatu

(Lokalizacja: Szczecin)

Zakres obowiązków:

 • Profesjonalna organizacja pracy sekretariatu jednostki.

Wymagania:

 • Wykształcenie policealne lub wyższe;
 • Dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz sprzętów biurowych;
 • Doskonała organizacja pracy, umiejętność  ustalania priorytetów, wyznaczania celów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nastawienie na współpracę;
 • Wielozadaniowość, odpowiedzialność i dyskrecja;
 • Skrupulatność, sumienność i zaangażowanie;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Pracę w prestiżowej instytucji państwowej;
 • Ciekawe szkolenia i perspektywę rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Kandydaci proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:

 1. Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie www.cba.gov.pl w zakładce „Nabór do służby”),
 2. Curriculum Vitae,
 3. List motywacyjny,
 4. 2 aktualne zdjęcia paszportowe (4,5 x 3,5 cm).

Dokumenty można składać listem tradycyjnym na adres:
Delegatura CBA w Szczecinie

ul. Żołnierska 4d

71-210 Szczecin

lub pocztą elektroniczną:  szczecin@cba.gov.pl  (w tytule maila proszę wpisać: SEKRETARIAT).


Prosimy o dołączenie oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.  W przypadku braku powyższego oświadczenia dokumenty nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że niekompletne aplikacje nie będą rozpatrywane.