Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Relacja fotograficzna z „XII UROCZYSTEGO PASOWANIA NA CZELADNIKA I MISTRZA W ZAWODZIE  – SZCZECIN’ 2018”

W trakcie uroczystości zostało zawarte Porozumienie o współpracy  pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, reprezentowaną przez Zbigniewa Maciaszka– Prezesa Zarządu Izby oraz Mariana Bieczyńskiego -Wiceprezesa Zarządu a Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej w Szczecinie, reprezentowaną przez  doc. dr  inż. Edytę Niemiec –   Dziekana WSIE, w imieniu i z upoważnienia Pana Dariusza Gawrysia Kanclerza WSIE. Porozumienie zostało zawarte w celu zapewnienia współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim uczelni a środowiskiem rzemieślniczym reprezentowanym przez naszą Izbę (ZIRziP). Strony zgodnie wyraziły wolę współpracy w zakresie wzajemnego wsparcia wszelkich działań w zakresie innowacyjnego rzemiosła oraz przedsiębiorczości akademickiej.