Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Sesja poprawkowa

Studentki I rok Kosmetologia

studia stacjonarne i niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z przedmiotu MIKROBIOLOGIA  – dr Katarzyna Klapczyńska 

odbędzie się  w dniu 6 marca 2020 godz. 15.00, sala  304 – budynek WSIE