Ważniejsze wydarzenia realizowane i współrealizowane przez WSIE:

 • Konferencja „Pomerania 2000”, czerwiec 2000r.
 • XX Międzynarodowy Zlot Jachtów, Świnoujście 2001 (ponad 70 jednostek z całej Europy), 2001r.
 • Konferencja „Stosunki własnościowe w procesie integracji Polski z UE”, 2001r.
 • Konkurs „Europa bez granic” dla szkół średnich, marzec 2001r.
 • II Międzynarodowa Konferencja „Euroregion Pomerania 2001”, czerwiec 2001r.
 • Konferencja „Człowiek starszy w przyszłej Europie”, wrzesień 2001r.
 • Konferencja „Fundusze UE szansą we wspólnej Europie-projekty aplikacyjne” maj 2002r.
 • Realizacja idei „Co rok bezpłatne studia dla pięciu uzdolnionych osób z rodzin niezamożnych”, od 2005r.
 • Ogólnopolskie seminarium „Reagowanie i zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym”, czerwiec 2006r.
 • V Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, czerwiec 2006r.
 • Spotkanie „Kształcenie ustawiczne – Wsparcie w tworzeniu oferty dla średnich kadry zarządzającej” w ramach projektu „Tempus”, luty 2007r.
 • I Szczecińskie Spotkanie Szkoleniowe „Profilaktyka, ergonomia i marketing dla higienistek i asystentek dentystycznych”, grudzień 2007r.
 • Mikołajki 2007 dla dzieci z placówek szkolno-wychowawczych, grudzień 2007r.
 • V Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, wrzesień 2008r.
 • Mikołajki 2008 dla dzieci z placówek szkolno-wychowawczych, grudzień 2008r.
 • 19 Rozwojowy Festiwal dla Kobiet „PROGRESSteron INSPIRACJE”, październik 2009r.
 • Spotkanie grupy inicjatywnej „Kobiety dla Szczecina”, marzec 2010r.
 • II Ogólnopolskie Seminarium „Reagowanie i Zarządzanie Bezpieczeństwem w Obszarze Transgranicznym”, marzec 2010r.
 • I Szczecińskie Dni Integracji Europejskiej, 16-17 września 2011 r.
 • Senat na Nadzwyczajnym posiedzeniu zaakceptował wniosek Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej dotyczący studiów II stopnia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 21.07.2011 r.
 • Rozpoczynamy studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami PO KL i Portfelem Projektów współfinansowanych ze środków EFS 25.11.2012
 • Uroczystość nadania sali 303 miana Sali im. Profesora Adama Szewczuka. 29.10.2011
 • Współpraca z SAP 07.11.2012
 • IV Turnieju Nadziei w Karate WUKF o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin (06.11.2011) Puchar Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej dla Najlepszego Klubu wywalczył Klub Karate Bushikan Szczecin. 11.11.2011
 • Zbiórka książek ze Szczecina dla uczniów z Wileńszczyzny 02.12.2011
 • mgr Paweł Bąbolewski – mistrz świata karate WUKF i nauczyciel wychowania fizycznego WSIE zajął 4 miejsce w plebiscycie Kuriera Szczecińskiego na najlepszego sportowca województwa 18.01.2012
 • Dzień Patrona 03.03.2012
 • Umowa o dofinansowanie projektu dla nauczycieli podpisana 15.03.2012
 • Rada Konsultacyjna WSIE 26.04.2012
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ufundował nagrody w wysokości 5 000, 3 000 oraz 2 000 złotych dla autorów najlepszych prac dyplomowych 16.05.2013
 • Spotkania władz WSIE z przedstawicielkami Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecina 15.06.2013
 • Nawiązanie współpracy z WSIE-FM Jazz Station 23.06.2012
 • Wizyta zarządu Fundacji „Bildung und Handwerk“ 29.06.2012
 • Abslutorium w Binowie 30.06.2012
 • Nowy projekt „PIERWSZA FIRMA- szkolenia, doradztwo i wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej”. 21.07.2012
 • Podpisanie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY pomiędzy WSIE a 12 Dywizją Zmechanizowaną. 17.08.2012
 • Rozpoczęcie projektu KULTURA JAKOŚCI 15.11.2012
 • Konferencja informacyjno-promocyjna 18.11.2012
 • Impreza mikołajkowa 15.12.2012
 • Nowe serwery w ramach projektu Kultura Jakości 02.01.2013
 • Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej w spraie drugiego stopnia 17.01.2013
 • Debata Rady Konsultacyjnej Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie 06.02.2013
 • Nawiązanie współpracy z FACHHOCHSCHULE DES MITTELSTANDS (FHM) z Bielefeld 04.03.2013
 • Inauguracja – STUDIA II STOPNIA 09.03.2013
 • Gratulacje z powodu uruchomienia studiów II stopnia m.in. od Rektorów Seniorów: Prof Zygmunta Meyera i prof. Jacka Ławickiego 18.04.2013
 • Nowy projekt Kobieta w biznesie – GOTÓWKA NA START 23.04.2013
 • Zakończenie realizacji projektu ,,WYCHOWAWCA A/I RODZIC W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO.” 23.04.2013
 • Rozpoczęcie kolejnych dwóch edycji studiów podyplomowych „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA” 24.04.2013
 • Spotkanie Koła Naukowego Komunikacji Multimedialnej 06.06.2013
 • ABSOLUTORIUM 2013 12.06.2013
 • Piknik III Szczecińskich Dni Integracji Europejskiej 24.06.2013
 • Konferencja popularno-naukowa i debata młodzieżowej pod hasłem: „ Jesteśmy obywatelami Europy – jak się z tym czujemy?” 21.06.2013
 • Ekrany informacyjne – Nowe ekrany będą informować o wydarzeniach w Uczelni i przekazywać ważne komunikaty 27.06.2013
 • Ruszyła Internetowa Rekrutacja Kandydatów – 02.07.2013
 • KONFERENCJA NAUKA–EDUKACJA–RYNEK PRACY W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKICH DOŚWIADCZEŃ 14.10.2013
 • Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 25.10.2013
 • Konferencja podsumowująca III edycję Projektu „Nauczyciel zawodu w praktyce” 15.11.2013
 • WSIE udostępnia w wersji elektronicznej publikację pod redakcją Prof. Czesława Plewki naukowa publikacja ”Nauka, edukacja, rynek pracy.” – 18.11.2013
 • Uruchomienie biblioteki online 23.11.2013
 • Wprowadzenie nowych elektronicznych legitymacji studenckich 26.11.2013
 • BORUJSKO – GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ we współpracy z WSIE po raz trzeci organizuje bożonarodzeniową zbiórkę żywności pod nazwą „Paczka dla Bohatera” 29.11.2013
 • Posiedzenie Rady Konsultacyjnej WSIE 13.12.2013
 • Obserwator morski o studiach podyplomowych WSIE 16.12.2013
 • Sukces podopiecznych trenera Bushikanu Pawła Bombolewskiego w Pradze 5 zdobytych medali – 23.01.2014
 • Szkolenie na temat: „Neurodydaktyka i neuropedagogika dla podwyższenia jakości kształcenia”. Spotkanie poprowadzi dr Agnieszka Kowalczyk – Kassyk 06.03.2014
 • Udział w wystawie poświęconej 15 rocznicy utworzenia Wielonarodowego Korpusu Północno – Wschodniego 05.03.2014
 • Udział w mojówce organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na Jasnych Błoniach 30.04.2014
 • Uruchomienie Wirtualnego Dziekanatu – 30.05.2014
 • Uroczyste spotkanie Absolutoryjne 28.06.2014
 • IV Szczecińskie Dni Integracji Europejskiej 28.06.2014
 • Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 07.10.2014
 • Wykład otwarty na temat „Od kwalifikacji do kompetencji” – prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski 29.10.2014
 • Spotkanie z Gen. Markiem Ojrzanowskim oraz ppłk Markiem Cupryjakiem – „Stopnie i struktura zarządcza służb mundurowych w ujęciu historycznym” 10.12.2014
 • Szkolenie: Struktura organizacyjna w polskich służbach mundurowych 11.12.2014
 • Spotkanie z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Generałem Henrykiem Cegiełką – 15.01.2015
 • Przekazania insygniów Rektorskich połączone z wręczeniem dyplomów magisterskich – 25.03.2015
 • Nowe Biuro Rekrutacji – 16.04.2015
 • Nowe Biuro Karier WSIE – 09.06.2015
 • Nowy kierunek studiów: PEDAGOGIKA w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej 07.07.2015