Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Zapraszam na atrakcyjne poznawczo i do tego niewątpliwie sympatyczne, poświęcone aktualnym możliwościom i działaniom zawodowej straży pożarnej spotkanie z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim  tej ważnej dla naszego bezpieczeństwa służby, Generałem Henrykiem Cegiełką.

Pan Generał zaprasza do siedziby Komendy przy ulicy Firlika w Szczecinie . W programie, poza prezentacją Pana Komendanta, pokaz  wozu dowodzenia, demonstracja  funkcjonowania najnowszego sprzętu rozpoznania i p.poż, (w tym sprzętu rozpoznania skażenia chemicznego i promieniotwórczego),  oraz możliwość zapoznania się w ogromnym obszarem działania naszej straży pożarnej i rozmowy  z oficerami pożarnictwa o potencjalnych zagrożeniach i doświadczeniach naprawczych. Przewidywany okres spotkania – godz. 12.00 – 14.00.

 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, proszę o potwierdzenie

udziału w spotkaniu w Rektoracie – mail rektorat@wsie.pl lu telefonicznie: 91 35 00 640

Jest możliwość skorzystania z koleżeńskiego transportu

samochodowego w obie strony.

Serdecznie, w imieniu własnym i Generała, zapraszam.

 

Z wyrazami szacunku

 Edward W. Radecki. Rektor WSIE