Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Wpisy do indeksu, zaliczenia i konsultacje u ks. dr Tadeusza Dyka  odbędą się 10.02.2017   godz. 17.00,   w sali 209

Wpisy do indeksu, zaliczenia i konsultacje u dr Kingi Michnik odbędą się 23.02.2017  godz.11.00,  w sali 205

Wpisy do indeksu, zaliczenia i konsultacje u dr inż. Edyty Niemiec  odbędą się 11.02.2017  godz. 17.00 w sali 210