Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Wpisy, konsultacje- semestr letni 2016/2017

Konsultacje, wpisy, egzaminy i zaliczenia –  semestr letni  w roku akademickim 2016/2017

 

dr Anna Krajewska –Pędzik  – 12.06.2016 –  godz. 9.30,   sala 203   (studia stacjonarne)

dr Anna Krajewska –Pędzik  – 27.06.2016 – godz. 18.00,  sala 203   (studia niestacjonarne)


dr n med. Jolanta Goździk –   19.06.2016 – godz. 9.00,      sala 205 (studia stacjonarne i niestacjonarne)


dr Marta Stępień –Słodkowska  -(Biologia)  13.06.2017- godz. 9.00,  sala 205 (studia stacjonarne)

dr Marta Stępień –Słodkowska  – (Histologia) 14.06.2017- godz. 9.00,  sala 205 (studia stacjonarne)

dr Marta Stępień –Słodkowska  -(Biologia)  28.06.2017- godz. 9.00,  sala 205 (studia niestacjonarne)

dr Marta Stępień –Słodkowska  – (Histologia) 29.06.2017- godz. 9.00,  sala 205 (studia niestacjonarne)


mgr Adam Parobczy – 29.06.2017 – godz. 9.00,   sala 203 (studia stacjonarne i niestacjonarne)


dr Kinga Michnik – 21.06.2017 –  godz. 9.30, sala 205  (studia niestacjonarne)

dr Kinga Michnik – 21.06.2017 –  godz. 10.30, sala 205  (studia stacjonarne)


mgr Mirela Niedzielska  – 19.06.2017 – godz. 10.00, sala 203  (studia stacjonarne i niestacjonarne)


dr Agnieszka Wierzbicka – 27.06.2017- godz. 16.00, sala 205 (studia stacjonarne i niestacjonarne)


dr n. med. Ewa Tomasik – 13.06.2017 – godz. 14.00, sala 210 (studia stacjonarne)

dr n. med. Ewa Tomasik – 22.06.2017 – godz. 13.30, sala 210 (studia niestacjonarne)


mgr Przemysław Krywult  – 14.06.2017 – godz. 11.00, sala 210 (studia stacjonarne)


mgr  Konrad Waliszewski – 20.06.2017 – godz. 11.00, sala 210  (studia niestacjonarne)


ks dr Marcin Ferdynus – 24.06.2017 – godz. 13.00, sala sala 205 (studia niestacjonarne)