Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Zachodniopomorskie Magnolie EFS w kategorii „Najlepszy beneficjent POWER”

Nasz założyciel firma INBIT Sp. z o. została laureatem w ramach konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS w kategorii „Najlepszy beneficjent POWER”

Losy ludzi młodych, mających problem z odnalezieniem się na rynku pracy, nie są im obojętne. Z wielką pasją i zaangażowaniem realizują projekty współfinansowane z POWER pt. „Pracuj u siebie!” oraz ” Wsparcie na starcie”, w ramach których Środki na założenie własnej działalności, wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 m-cy, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy czy pomoc eksperta dotacyjnego w pisaniu biznesplanu sprawiły, że pula miejsc przewidzianych w projektach realizowanych przez Inbit Sp. z o.o. z POWER wyczerpała się natychmiast. Dziś, śmiało możemy powiedzieć że jest to szansa dla 80 młodych osób na realizację marzeń o prowadzeniu własnego biznesu. GRATULUJEMY zespołowi INBIT i ich młodym przedsiębiorcom.