Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Zapraszamy na szkolenie: DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD INTERNETU, KOMPUTERA, SMARTFONA

12.02.2019 godzina 9:00 – 15:00

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin

 

Rejestracja: marketing@spzozsw.pl

z dopiskiem „uzależnienia – szkolenie”

• Koszt uczestnictwa w konferencji 100 PLN osoba (obejmuje: materiały konferencyjne, przerwę kawową)

• Wpłat należy dokonywać na konto:

76 1750 1077 0000 0000 0425 8711

Reiffesein Bank Polska S.A. z dopiskiem: „uzależnienia -szkolenie”

Organizatorzy:

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
  2. Katedra Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  3. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie