Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Uwaga – Aktualizacja harmonogramu zajęć w szkole wyższej dla uczniów klasy fryzjerskiej

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla UP projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Laboratoria i warsztat fotografii plenerowej portretowej i plenerowej architektury dla uczniów klasy FOTOGRAF w ramach realizacji projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla UP projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla UP projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia w szkole wyższej dla uczniów klasy fryzjerskiej w ramach realizacji projektu

Laboratoria i warsztat fotografii plenerowej portretowej i plenerowej architektury dla uczniów klasy fotograf

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Staż uczniowski w ramach realizacji projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Staże uczniowskie w ramach realizacji projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Staże uczniowskie w ramach realizacji projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Staże uczniowskie w ramach realizacji projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Pomoc stypendialna dla uczniów będących uczestnikami projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” – wyniki

Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Lista rezerwowa uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Lista rankingowa kandydatów na uczestników projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Rozeznanie rynku – ZAPYTANIE O CENĘ

REKRUTACJA do PROJEKTU „EUROSPEC Szkoła Przyszłości”