Harmonogram kursu „Pracownik magazynu z elementami logistyki i kursem komputerowym ECDL B4”

Nazwa szkolenia: Kurs „Pracownik magazynu z elementami logistyki i kursem komputerowym ECDL B4” 

Pobierz plik

Harmonogram zajęć Operator wózków jezdniowych, podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli LPG

Harmonogram zajęć Szkolenia „Operator wózków jezdniowych, podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli LPG”

Pobierz plik

Harmonogram kursu WULKANIZATOR

Kurs WULKANIZATOR realizowany w ramach Projektu „Twoja perspektywa” 

Miejsce Szkolenia PP AUTO Paweł Piotrowicz Kolumba 55, Szczecin

Pobierz plik

Harmonogram Kursu Pracownik biurowy

Harmonogram Kursu Pracownik biurowy z elementami sprzedaży

realizowany w ramach Projektu „Twoja perspektywa”

Pobierz plik

Harmonogram szkolenia PRACOWNIK GOSPODARCZY

Harmonogram szkolenia PRACOWNIK GOSPODARCZY Realizowanego w ramach projektu „Twoja perspektywa” Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Pobierz plik

Harmonogram doradztwa zawodowego w miesiącu styczniu

Tytuł projektu: „Twoja perspektywa” Nr projektu POWR.01.03.01-00-0074/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Organizator: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Imię i nazwisko Doradcy zawodowego: Izabela Mosakowska

Rodzaj wsparcia: Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Od                    Do

Liczba godzin

Rodzaj wsparcia

1

24.01.2020

piątek

15:00

17:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

2

28.01.2020

wtorek

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

3

28.01.2020

wtorek

10:30

13:00

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

4

28.01.2020

wtorek

13:15

15:45

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

5

28.01.2020

wtorek

15:45

18:15

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

6

29.01.2020

środa

12:00

14:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

RAZEM: 15h     

Harmonogram doradztwa zawodowego w miesiącu listopadzie

Tytuł projektu: „Twoja perspektywa” Nr projektu POWR.01.03.01-00-0074/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Organizator: Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie

Imię i nazwisko Doradcy zawodowego: Izabela Mosakowska

Rodzaj wsparcia: Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Od                    Do

Liczba godzin

Rodzaj wsparcia

1

05.11.2019

wtorek

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

2

05.11.2019

wtorek

10:45

12:15

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

3

06.11.2019

środa

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

4

08.11.2019

piątek

8:00

10:30

2,5

Doradztwo zawodowe – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

RAZEM: 10h        

HARMONOGRAM SZKOLENIE W ZAWODZIE PRACOWNIK BIUROWY

w dniach  12.11.2019 r. – 11.12.2019 r.

miejsce realizacji zajęć:

ul. Bohaterów Warszawy 17, 72-300 Choszczno

Organizator : 

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Szkolenie „Elektryk” ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Wykładowca: Magdalena Kobryńska – zajęcia teoretyczne

 

Nazwa modułu

Zajęcia
teoretyczne (ilość godzin przypadająca na 1 osobę)

Zajęcia
praktyczne (ilość godzin przypadająca na 1 osobę)

Zajęcia teoretyczne

60 h

 

Zajęcia praktyczne

 

90 h

 

Lp.

PRZEDMIOT

Data

Dzień

Godziny

1.   

Wykłady-

– Obsługa sekretariatu – 6 h

 

12.11.2019

wtorek

6 h

8.00-13.15

2.   

Wykłady: 

– Obsługa interesantów – 6 h

13.11.2019

środa

6 h

8.00-13.15

3.   

Wykłady:

– Sporządzanie oraz przygotowywanie dokumentacji. Obieg dokumentów – 6h

14.11.2019

czwartek

6 h

8.00-13.15

4.   

Wykłady-

-Organizacja planu dnia biura oraz przełożonego– 6h

15.11.2019

piątek

6 h

8.00-13.15

5.   

Wykłady:

– Prowadzenie ewidencji, rejestrów i zestawień – 6h

18.11.2019

Poniedziałek

6 h

8.00-13.15

6.   

Wykłady:

– Wiedza o gospodarce. Podstawy ekonomii -6h

19.11.2019

Wtorek

6 h

8.00-13.15

7.   

Wykłady:

– Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska – 6

20.11.2019

Środa

6 h

8.00-13.15

8.   

Wykłady:

– Przepływ informacji w zarządzaniu biurem – 6 h

 

21.11.2019

Czwartek

6 h

9.00-14.15

9.   

Wykłady:

-Savoir-vivre w biurze– 6h

 

22.11.2019

piątek

6 h

8.00-13.15

10.     

Wykłady:

-Zasady skutecznej komunikacji – 6h

25.11.2019

poniedziałek

6 h

8.00-13.15

       RAZEM ZAJĘCIA TEORETYCZNE                                                                                                                                 

60 h

 

 

Szkolenie „PRACOWNIK BIUROWY” ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 

Wykładowca:   –   ………….………..  – zajęcia praktyczne

 

Lp.

PRZEDMIOT

Data

Dzień

Godziny

1.  

Korzystanie z usług internetowych

26.11.2019

Wtorek

8  h

8.00-16.00

2.  

Sporządzanie oraz przygotowywanie dokumentacji. Obieg dokumentów

27.11.2019

Środa

8  h

8.00-16.00

3.  

Korzystanie z baz danych

28.11.2019

Czwartek

8.00-16.00

4.  

Urządzenia i sprzęt biurowy

29.11.2019

Piątek

8  h

8.00-16.00

5.  

Podstawowe programy komputerowe wspomagające prace w biurze: MS Office –pakiet  MS World, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Open Office – pakiet – Writer, Calc, Draw oraz Adobe Acrobat

2.12.2019

Poniedziałek

8 h

8.00-16.00

6.  

Podstawowe programy komputerowe wspomagające prace w biurze: MS Office –pakiet  MS World, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Open Office – pakiet – Writer, Calc, Draw oraz Adobe Acrobat

3.12.2019

Wtorek

8  h

8.00-16.00

7.  

Tworzenie treści w różnych formatach, w tym multimedialnych, edytowanie i poprawianie treści stworzonych samodzielnie lub przez innych, twórcze wyrażanie siebie przez media i technologie cyfrowe.

4.12.2019

Środa

8 h

8.00-16.00

8.  

Integracja i przetwarzanie treści

5.12.2019

Czwartek

8  h

8.00-16.00

9.  

Zmienianie, przetwarzanie i łączenie istniejących treści w celu stworzenia nowego, oryginalnego i relewantnego przekazu.

6.12.2019

Piątek

8 h

8.00-16.00

10.   

– Prowadzenie ewidencji, rejestrów i zestawień

9.12.2019

Poniedziałek

8  h

8.00-16.00

11.   

– Prowadzenie ewidencji, rejestrów i zestawień

10.12.2019

Wtorek

8 h

8.00-16.00

12.   

Organizacja pracy biura

11.12.2019

Środa

2  h

8.00-10.00

RAZEM ZAJĘCIA PRAKTYCZNE                                                                                                                           

RAZEM

90 h

RAZEM ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE                                                                                                                                 

OGÓŁEM

15

HARMONOGRAM SZKOLENIE W ZAWODZIE ELEKTRYK

Szkolenie  w zawodzie  elektryk w dniach  04.10.2019 r.  –  31.10.2019 r.

miejsce realizacji zajęć:

ul. Bohaterów Warszawy 17, 72-300 Choszczno

Organizator: 

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Szkolenie „Elektryk” ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Wykładowca: Bogdan Stróżewski – zajęcia teoretyczne

 

Nazwa modułu

Zajęcia
teoretyczne (ilość godzin przypadająca na 1 osobę)

Zajęcia
praktyczne (ilość godzin przypadająca na 1 osobę)

Zajęcia teoretyczne

53 h

 

Zajęcia praktyczne

 

97 h

 

Lp.

PRZEDMIOT

Data

Dzień

Godziny

1.   

Wykłady-

– Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych – 6 h

 

4.10.2019

Piątek

6 h

8.00-13.15

2.   

Wykłady: 

– Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy – 5 h

7.10.2019

Poniedziałek

5 h

8.00-13.15

3.   

Wykłady:

– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci – 6h

8.10.2019

Wtorek

6 h

8.00-13.15

4.   

Wykłady-

– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci – 6h

9.10.2019

Środa

6 h

8.00-13.15

5.   

Wykłady:

– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci – 6h

10.10.2019

Czwartek

6 h

8.00-13.15

6.   

Wykłady:

– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci -6h

11.10.2019

Piątek

6 h

8.00-13.15

7.   

Wykłady:

– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – 6

14.10.2019

Poniedziałek

6 h

8.00-13.15

8.   

Wykłady:

– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – 6 h

 

15.10.2019

Wtorek

6 h

9.00-14.15

9.   

Wykłady:

– Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych – 6h

 

16.10.2019

środa

6 h

8.00-13.15

RAZEM ZAJĘCIA TEORETYCZNE                                                                                                     

ROZEZNANIE RYNKU – CASE MANAGEMENT

W związku z realizacją projektu pn. ”Twoja Perspektywa.”, nr umowy POWR.01.03.01-00-0074/18-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet 1. Osoby młode na rynku pracy , Działanie:  1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku do świadczenia usług w zakresie:

  1. Realizacji spotkań indywidualnych (monitorujących) z Case Managerem dla Uczestników Projektu.

ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej z siedzibą w Szczecinie

Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

Pobierz rozeznanie rynku wraz z formularzem oferty.

Regulamin projektu TWOJA PERSPEKTYWA

Regulamin projektu TWOJA PERSPEKTYWA

Pobierz plik