Badanie Uniwersytetu Szczecińskiego

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach narastającego chaosu i niepewności, które nazywane są „nową normalnością”. Sprostanie tak trudnej sytuacji jest wyzwaniem dla organizacji z sektora prywatnego i publicznego, ale również jest sprawdzianem dla pracowników, w zakresie ich odporności i umiejętności adaptacji do nieoczekiwanych sytuacji.

Chcąc wesprzeć w tych działaniach organizacje, jak i ich pracowników, zespół naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego opracował stosowne narzędzia i metodykę badawczą. Przygotowane badania, z jednej strony  mają na celu ocenę warunków w jakich realizowane są obecne obowiązki zawodowe. Z drugiej natomiast strony dążą do oceny działań podejmowanych przez pracowników, aby sprostać sytuacjom pojawiającym się w ramach ich pracy. Kluczowe jest poznanie zachowań związanych ze snem, który stanowi istotny stan aktywności ludzkiej, zapewniający sprawne funkcjonowanie w sferze zawodowej i prywatnej.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w skierowanej do Pani/Pana ankiecie. Chcemy poznać Pani/Pana opinię na temat wykonywanej pracy oraz snu, a to powoduje, że na nasze pytania nie ma „poprawnych” ani „błędnych” odpowiedzi. Każda odpowiedź jest wartościowa, ponieważ wzbogaca charakterystykę badanych aspektów. Prosimy o udzielenie niezależnych odpowiedzi na każde pytanie, przez zakreślenie wybranego wariantu odpowiedzi lub wpisanie treści odpowiedzi. Ankieta zawiera 9 części i będzie udostępniana Państwu w trzech transzach (co 7 dni), a mianowicie pierwsza (obejmuje I, II, III, IV część), druga (V, VI, VII) i trzecia (VIII, IX). 

Pani/Pana udział w badaniu jest w pełni dobrowolny, bo zależy nam na pełnym  zaangażowaniu oraz udzieleniu szczerych odpowiedzi. Z tego też względu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfort w wypełnianiu ankiety. Jednocześnie, w procesie badawczym przestrzegamy zasad etycznych prowadzenia badań naukowych, mających na celu ochronę anonimowości uczestników badania. Otrzymane dane będą użyte tylko do przeprowadzenia analiz statystycznych, a ich prezentacja będzie się odbywała jedynie jako zestawienie zbiorcze uniemożliwiające identyfikację pojedynczych odpowiedzi respondentów (żadne indywidualne dane nie będą raportowane). Uzyskane od Pani/Pana informacje będą wykorzystane w publikacjach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Z góry serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w zbieraniu danych!

Poniżej zamieszczane będą kolejne części badania:

17 czerwca 2021

Badanie Uniwersytetu Szczecińskiego – część 3

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do drugiej części badania. Możecie wypełniać ankietę na stronie WSIE lub w przeglądarce przy pomocy linku umieszczonego poniżej (zalecane): Link do badania
10 czerwca 2021

Badanie Uniwersytetu Szczecińskiego – część 2

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do pierwszej części badania. Możecie wypełniać ankietę na stronie WSIE lub w przeglądarce przy pomocy linku umieszczonego poniżej (zalecane): Link do badania
3 czerwca 2021

Badanie Uniwersytetu Szczecińskiego – część 1

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do pierwszej części badania. Możecie wypełniać ankietę na stronie WSIE lub w przeglądarce przy pomocy linku uieszczonego poniżej (zalecane): Link do badania