Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Badanie Uniwersytetu Szczecińskiego

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach narastającego chaosu i niepewności, które nazywane są „nową normalnością”. Sprostanie tak trudnej sytuacji jest wyzwaniem dla organizacji z sektora prywatnego i publicznego, ale również jest sprawdzianem dla pracowników, w zakresie ich odporności i umiejętności adaptacji do nieoczekiwanych sytuacji.

Zapraszamy na stronę przygotowaną dla studentów WSIE w celu pomocy w badaniu dla US:

Badanie Uniwersytetu Szczecińskiego