Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Uwaga studenci studiów pierwszego stopnia!

Egzamin, konsultacje u dr Dariusza Kotarskiego z przedmiotów:

  • Ekonomia III semestr (SM)
  • Geografia polityczna i ekonomiczna I sem (SM)
  • Matematyka I semestr(Z)

odbędzie się w dniu 05.03.2016 o godzinie 10.00 w budynku WSIE

 

Uwaga studenci studiów drugiego stopnia!

Egzamin. wpisy i konsultacje u dr Dariusza Kotarskiego  z przedmiotów:

  • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe- semestr III
  • Międzynarodowe rynki finansowe -semestr IV

odbędzie się w dniu 05.03.2016 o godzinie 11.00
w budynku WSIE