Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Egzamin (test) z przedmiotu „PRAWO” dla studentów I roku Stosunki międzynarodowe

z  dr Katarzyną Niedzielską-Czyż  odbędzie się 19 .02.2016 (piątek),  o godzinie 17.30 w budynku WSIE.


 

Zaliczenia, wpisy do indeksu oraz konsultacje z  dr Katarzyną Niedzielską-Czyż

odbędą się 20.02.2016  (sobota) o godzinie 12.30 w budynku WSIE.