Pomoc stypendialna dla uczniów będących uczestnikami projektu „EUROSPEC SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Regulamin wsparcia stypendialnego – pobierz plik

  1. Wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej – pobierz plik
  2. Opinia nauczyciela wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej –pobierz plik
  3. Opinia psychologa wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej – pobierz plik
  4. Średnia ocen wniosek o przyznanie pomocy stypendialnej – pobierz plik