W związku z realizacją projektu „Warsztaty ITC czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno-zawodowej” zapraszamy do udziału osoby niepełnosprawne, starsze oraz pracujące (również bez orzeczenia ON)

Cel projektuPodniesienie kompetencji cyfrowych w wyniku udziału w szkoleniach komputerowych

W ramach wsparcia dla uczestników oferujemy szkolenia grupowe oraz e-learningowe w wybranej tematyce:

  • projektowanie stron internetowych – 84 godz.
  • multimedia – 60 godz.
  • grafika komputerowa – 60 godz.
  • podstawy komputera i Internetu – 84 godz.

Dodatkowo zapewniamy:                                                    

  • catering
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • opiekuna dla osób niepełnosprawnych

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

tel. 665 932 685 (godz. 8:00 – 16:00)

e-mail: ziemowit.pawluk@cusd.pl

Projekt „Warsztaty ICT czynnikiem rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywizacji społeczno- zawodowej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Integracji Europejskiej w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem w Szczecinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POWER 2014-2020, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Oś priorytetowa III Programu Wiedza Edukacja Rozwój,  Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Termin realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.06.2020 r. Całkowita wartość projektu 401 385,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 389 065,00 zł