Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Uczniów (Słuchaczy) ZCKZiU w Szczecinie zapraszamy do udziału w projekcie „Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy”. 1 września br. rozpoczął się III etap rekrutacji do projektu i potrwa do 31 października 2022 r. Więcej informacji w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz plik

Załączniki:

Formularz aplikacyjny dla ucznia – pobierz plik

Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz plik