Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Gen. Markiem Ojrzanowskim oraz ppłk Markiem Cupryjakiem. Tematem spotkania będzie zagadnienie:

„Stopnie i struktura zarządcza służb mundurowych w ujęciu historycznym”

Termin spotkania: 11 grudnia 2014 godz.11.00 – 13.00. Miejsce: Aula WSIE, przy ul. Mickiewicza 47 w Szczecinie

Poniżej harmonogram spotkania:

11.00 – 11.45 – Wystąpienie ppłk Marka Cupryjaka
11.45 – 12.00 – przerwa
12.00 – 12.45 – Wystąpienie gen Marka Ojrzanowskiego