ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

  1. Program zdrowotny dla pracowników WSIE obejmuje:
  2. PAKIETY MEDYCZNE DLA PRACOWNIKÓW W OKRESIE OD 01.10.2022-31.09.2023. Pakiet medyczny obejmuje od podstawowego do kompleksowego zakresu konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych (tj. RTG, USG, tomografia komputerowa), laboratoryjnych i dodatkowych usług jak rehabilitacja.
  3. INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ – w ramach której UP korzysta z konsultacji z psychologiem zatrudnionym w firmie na umowę o pracę.
  4. SPOTKANIA/WARSZTATY DOT. PROFILAKTYKI ZDROWIA – 3 spotkania grupowe (2gr./ 10 os.) po 3h z wykwalifikowanym fizjoterapeutą.
  5. Aktywność fizyczna pracowników WSIE obejmuje:
  6. MULTIPAKIETY SPORTOWE DLA PRACOWNIKÓW W OKRESIE OD 01.10.2022-31.09.2023, obejmujące usługi fitness, siłowni i jogi w dogodnych dla  UP lokalizacjach
  7. Poprawa warunków pracy pracowników WSIE:

Zostały zakupione dla pracowników biurowych ergonomiczne biurka, krzesła oraz monitory,