Dziekanat

Ogłoszenia dziekanatu:

3 kwietnia 2018

W dniu 05.04.2018 r. zajęcia  z przedmiotu “Surowce i formy kosmetyczne” – odwołane

Uwaga Studenci studiów stacjonarnych! W dniu 05.04.2018 r.,( czwartek) zajęcia  z przedmiotu “Surowce i formy kosmetyczne“ prowadzone przez dr n. med. Katarzynę Jakubowską zostały odwołane z powodu choroby […]
28 lutego 2018

Terminy zjazdów dla I roku Kosmetologia

Terminy zjazdów dla I roku Kosmetologia (nabór marzec 2018 r.) zostaną podane 5.03.2018 r.
15 września 2017

Egzaminy licencjackie, egzaminy magisterskie w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie

Egzaminy licencjackie, egzaminy magisterskie w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie odbędą się w dniu 29 września 2017 roku o godzinie 10.00. PROMOTOR- prof. dr hab. […]
12 lipca 2017

terminy egzaminów lato 2017

Egzaminy licencjackie, egzaminy magisterskie w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie   PROMOTOR- prof. dr hab. Paweł Gut – 6 lipca 2017 roku,   10.00 PROMOTOR- prof. zw […]
 
 

Pakiet ECTS

Istota systemu ECTS


Pojawiające się możliwości studiowania na różnych uczelniach europejskich wymusiły dostosowanie systemów kształcenia i wzajemnego uznawania okresów studiów odbywanych przez polskich studentów za granicą, jak również studentów zagranicznych studiujących w Polsce. Uznawalność studiów odbywanych na różnych uczelniach oznacza, że okres studiów odbyty przez studenta poza uczelnią macierzystą zastępuje porównywalny okres studiów na uczelni macierzystej.


Działanie systemu ECTS opiera się na funkcjonowaniu trzech dokumentów określających warunki studiowania na uczelniach, są nimi:

  • Pakiet informacyjny ECTS
  • Porozumienie o planach i programach zajęć
  • Wykaz zaliczeń.

  • Podstawowym warunkiem możliwości zaliczenia semestrów odbywanych na uczelniach obcych jest przypisanie poszczególnym przedmiotom punktów. Połączenie punktacji przedmiotów z ocenami przyznawanymi na danejuczelni łączy w sobie ocenę jakościową i ilościową oraz daje opis pracy studenta w okresie poza jednostką macierzystą.

  • Regulamin obliczania pkt ECTS - pobierz