Dziekanat

Ogłoszenia dziekanatu:

22 października 2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

6 lipca 2018

Wpisy zaliczenia i konsultacje – dr Dariusz Kotarski

Wpisy zaliczenia i konsultacje – dr Dariusz Kotarski – odbędą się 18 lipca 2018 roku godz. 12.00
6 lipca 2018

Egzaminy licencjackie, egzaminy magisterskie w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie

PROMOTOR- dr inż Edyta Niemiec – 18 lipca 2018 roku, godz. 10.00 PROMOTOR- dr inż Jakub Szpon – 18 lipca 2018 roku , godz. 10.00
28 czerwca 2018

Egzaminy licencjackie, egzaminy magisterskie w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie

Egzaminy licencjackie, egzaminy magisterskie w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie PROMOTOR- prof. zw dr hab. Wiesław Burger 9 lipca 2018 roku, godz. 11.00 PROMOTOR- dr […]
 
 

Pakiet ECTS

Istota systemu ECTS


Pojawiające się możliwości studiowania na różnych uczelniach europejskich wymusiły dostosowanie systemów kształcenia i wzajemnego uznawania okresów studiów odbywanych przez polskich studentów za granicą, jak również studentów zagranicznych studiujących w Polsce. Uznawalność studiów odbywanych na różnych uczelniach oznacza, że okres studiów odbyty przez studenta poza uczelnią macierzystą zastępuje porównywalny okres studiów na uczelni macierzystej.


Działanie systemu ECTS opiera się na funkcjonowaniu trzech dokumentów określających warunki studiowania na uczelniach, są nimi:

  • Pakiet informacyjny ECTS
  • Porozumienie o planach i programach zajęć
  • Wykaz zaliczeń.

  • Podstawowym warunkiem możliwości zaliczenia semestrów odbywanych na uczelniach obcych jest przypisanie poszczególnym przedmiotom punktów. Połączenie punktacji przedmiotów z ocenami przyznawanymi na danejuczelni łączy w sobie ocenę jakościową i ilościową oraz daje opis pracy studenta w okresie poza jednostką macierzystą.

  • Regulamin obliczania pkt ECTS - pobierz