STAŻE UCZNIOWSKIE

STAŻE UCZNIOWSKIE

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA

Lista rankingowa kandydatów do udziału w Projekcie – Uczniowie (Słuchacze) – nabór przedłużony

KURS KOSMETYCZKI

Lista rankingowa kandydatów przyjętych do udziału w Projekcie – Uczniowie (Słuchacze)

Rekrutacja do projektu

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA

STAŻE UCZNIOWSKIE

STAŻE UCZNIOWSKIE

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA

KURS PODOLOGA

Lista rankingowa kandydatów do udziału w Projekcie – Uczniowie (Słuchacze) – nabór przedłużony

Lista rankingowa kandydatów do udziału w Projekcie – Uczniowie (Słuchacze) – nabór przedłużony

Lista rankingowa kandydatów do udziału w Projekcie – nabór przedłużony

KURS KOSMETYCZKI

Lista rankingowa kandydatów do udziału w Projekcie

KURS KOSMETYCZKI

KURS PODOLOGA

STAŻ

Lista rankingowa kandydatów do udziału w Projekcie

Lista rankingowa kandydatów do udziału w Projekcie

REKRUTACJA I UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

STAŻE UCZNIOWSKIE

STAŻE UCZNIOWSKIE

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku Opiekun Medyczny

STAŻE UCZNIOWSKIE

EGZAMIN CZELADNICZY W ZAWODZIE KOSMETYCZKA dla Słuchaczy kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

KURS PODOLOGA

KURS PODOLOGA

KURS KOSMETYCZKI

KURS KOSMETYCZKI

KURS KOSMETYCZKI

KURS KOSMETYCZKI

KURS KOSMETYCZKI

KURS KOSMETYCZKI

KURS KOSMETYCZKI

KURS KOSMETYCZKI

Lista rankingowa kandydatów przyjętych do udziału w Projekcie – Uczniowie (Słuchacze)

Lista rankingowa kandydatów przyjętych do udziału w Projekcie