Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

zaprasza do BEZPŁATNEGO  udziału w projekcie

„Twoja perspektywa”

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 60 os. młodych. 

Obszar realizacji projektu obejmuje całą Polskę. Biura projektu zlokalizowane są na terenie województw: zachodniopomorskiego, łódzkiego, małopolskiego. 

Jeśli jesteś osobą:

–  bierną zawodowo lub pracującą (przy czym Twoje zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, jesteś zatrudniony na umowę krótkoterminową, bądź cywilno-prawną, lub odchodzącą z  rolnictwa)

– w wieku 15-29 lat, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu,      

– opuściłeś pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu),

 – opuściłeś młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy (do 2 lat po opuszczeniu)

– opuściłeś ośrodek socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

– opuściłeś specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i specjalny ośrodek wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu),

– zakończyłeś  naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu)  

– jesteś matką przebywającą w domu samotnej matki

– lub opuściłeś zakład pracy chronionej (do 2 lat po opuszczeniu).

 ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

W  ramach projektu oferujemy:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne
 2. Szkolenia zawodowe
  Każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu zawodowym, dobranym indywidualnie przez doradcę zawodowego, zakończonym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu.
 3. 3 – miesięczne staże zawodowe
 4. Pośrednictwo pracy.
 5. Case Management 

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe  6,78 zł/godzina
 • stypendium stażowe 1017,40  brutto/miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia i staż
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/ osobą zależną
 • ubezpieczenie NNW podczas zajęć
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy:

 • telefonicznie
 • e-mailem: rektorat@wsie.pl,
 • pocztą lub osobiście w biurach projektu:
 • A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin, tel.: 91 4328086