Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej i BusinessFlow IZABELA SZPON  realizują projekt pt.: Podniesienie jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia opartego na potrzebach współczesnego rynku pracy. Cel główny: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie poprzez lepsze dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego w proces kształcenia zawodowego z udziałem 40 (36k) uczniów i 10 (8k) nauczycieli w okresie 01.09.2020-31.08.2022r. Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli oraz uczniów ZCKZiU z terenu woj. zachodniopomorskiego. Etapy projektu:
  1. Wdrożenie innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  2. Wyposażenie warsztatów szkolnych,
  3. Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w stażach oraz studiach podyplomowych,
  4. Modyfikacja programu nauczania,
  5. Realizacja kursu kosmetyczka, podologa oraz staży dla uczniów,
  6. Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,
  7. Utworzenie klasy patronackiej.