Edit
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Przerwa urlopowa

W zawiązku z sezonem urlopowym Dziekanat Nauk Zintegrowanych będzie zamknięty w dniach od 27.07 do 18 .08. Informacji dotyczących rekrutacji na studia udziela Dział Rekrutacji.

PEDAGOGIKA – POZYTYWNA OCENA PKA !!!

Nowy kierunek studiów: PEDAGOGIKA w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uchwałą z dnia 25 czerwca 2015 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę w sprawie nadania uprawnień Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie do…