Cel projektu: dostosowywanie i wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I stopnia EUROSPEC na kierunku Fotograf i Fryzjer do potrzeb rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie u 26 uczniów oraz wzbogacenie 2 nauczycieli kształcenia ogólnego/zawodowego o nowe obszary wiedzy, które wpłyną na ich kwalifikacje dydaktyczne.

Realizacja projektu: 01.11.2020r.-31.07.2022r.

Uczestnicy projektu to 26 uczniów oraz 2 nauczycieli z obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Organizacja ścieżki projektowej odbędzie się równocześnie w dwóch grupach.

W ramach projektu Uczniowie wezmą udział w zajęciach prowadzonych w Szkole Wyższej oraz laboratoriach i warsztatach w wyniku, których nabędą dodatkowe kompetencje. W wakacje wezmą udział w stażach uczniowskich, otrzymają wsparcie doradcy zawodowego. Sześciu najbardziej uzdolnionych uczniów otrzyma pomoc stypendialną. Prowadzone będą zajęcia rozwijające uzdolnienia, doposażona zostanie pracownia fotograficzna. Jeden nauczyciel rozpocznie studia podyplomowe pedagogiczne, a jeden weźmie udział w kursie specjalistycznym „szytym na miarę”.

Etapy projektu: zarządzanie obejmujące organizację biura projektu na terenie SOM; rekrutacja UP; przyznanie pomocy stypendialnej, organizacja działań dla nauczycieli, organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, opracowanie harmonogramu pracy doradcy zawodowego, organizacja zajęć w Szkole Wyższej oraz laboratoriów i warsztatów, opracowanie programów stażowych.

Rezultaty: nabycie kompetencji/kwalifikacji przez 2 nauczycieli nauczania ogólnego/zawodowego oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez 26 uczniów z zakresie nauki zawodu oraz nabycie kompetencji.

                                                                   ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

  1. Doradztwo zawodowe dla uczniów.
  2. Zajęcia w szkole wyższej dla uczniów klasy fryzjerskiej.
  3. Laboratoria i warsztat dla uczniów klasy fotograficznej.
  4. Staż uczniowski realizowany w rzeczywistych warunkach pracy.
  5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów /8 uczniów/.
  6. Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych /6 uczniów/.
  7. Studia podyplomowe dla nauczyciela.
  8. Kurs specjalistyczny dla nauczyciela.
  9. Doposażenie pracowni fotograficznej.