Dlaczego WSIE?

Stawiamy na praktykę

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo - dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

Porozmawiajmy
+48 508 015 416

Zapisz się już dzisiaj!

Z nami czeka Cię świetlana przyszłość

Nowoczesny program kształcenia

Program studiów został przygotowany we współpracy z firmami i instytucjami gospodarczymi. Dzięki temu przekazujemy wiedzę, rozwijamy umiejętności i kompetencje, przygotowujemy do pracy zawodowej po studiach. Umożliwiamy zdobycie wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku pracy w kraju i za granicą.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych

Studia podyplomowe zostały stworzone dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, lub już pełniących tą funkcję i chcących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w administracji publicznej, jak i służbach mundurowych. Korzyścią dla absolwenta studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi będzie poznanie systemów planowania strategicznego, zdobycie wiedzy o tworzeniu efektywnie działającej organizacji, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie do prowadzenia efektywnej komunikacji, przygotowanie do rozwiązywania trudnych sytuacji, zyskanie umiejętność motywowania i dbania o rozwój pracowników.

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania kadrami, co ma wydatny wpływ na jakość pracy osób na stanowiskach, a także prowadzi do tworzenia przyjaznego środowiska pracy i wdrażania koncepcji. Poznanie wybranych teorii i koncepcji z w/w zakresu ułatwia zastosowanie odpowiednich bodźców motywacyjnych, co ma przełożenie na pracę i wyniki całej podległej jednostki. Słuchacze zdobędą wiedzę zakresu m.in.: trendów rozwojowych w zakresie funkcji personalnej, teorii kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego w organizacji, adaptacji zawodowej czy planowania rozwoju pracowników. Ponadto słuchacze pogłębią swoją wiedzę o informacje z zakresu motywacji i skutecznej komunikacji.

Korzyści:

  • Poznanie systemów planowania strategicznego
  • Zdobycie wiedzy o tworzeniu efektywnie działającej organizacji
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych
  • Przygotowanie do prowadzenia efektywnej komunikacji
  • Rozwiązywanie trudnych sytuacji
  • Umiejętności motywowania i dbania o rozwój pracowników
  • Studia podyplomowe w formie ONLINE