Edit Content
Stawiamy na praktykę!

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Tworzą ją pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin, z instytucji publicznych i firm partnerskich. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, pokazują praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia. Wszystko po to, aby teoria zawsze szła w parze z praktyką. Dzięki współpracy WSIE z instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami będziesz miał możliwość odbycia praktyk studenckich w miejscu, które może się stać Twoim przyszłym miejscem pracy.

 Paulina Karol

Paulina Karol

Paulina Karol Kadra Jej głównymi zainteresowaniami są naturalne metody odmładzania. W 2016 roku rozpoczęła studia w kierunku fizjoterapii na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jednak zawsze interesowała się również kosmetologią i szeroko pojętym pięknem. Było to przyczyną podjęcia decyzji o…

 dr Katarzyna Jakubowska

dr Katarzyna Jakubowska

dr Katarzyna Jakubowska Kadra Ukończyła studia stacjonarne magisterskie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie wieloletniej praktyki zawodowej zdobywała doświadczenie zajmując stanowiska asystenta,…